Objednávka

Predaj tovaru je realizovaný na základe Vami zaslanej záväznej objednávky. Za záväzné sa považuje e-mailové, prípadne faxové zaslanie a objednávka realizovaná prostredníctvom e-shopu. Potvrdenie objednávky vykoná predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Po tomto potvrdení objednávky kupujúcemu sa stáva objednávka záväzná aj pre predávajúceho. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obidve strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky presná špecifikácia tovaru, jeho počet, farebné prevedenie, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. Predávajúci si môže od kupujúceho žiadať zálohu vo výške 50 % z celkovej sumy za objednaný tovar. Naša ponuka je určená predovšetkým pre právnické osoby podnikajúce v oblasti gastronómie.

Hotline: Po-Štv 9:00-17:00, Pia 9:00-16:00

Telefón: 02/20 70 70 70, 0910 237 572

E-mail: info@palazzo.sk,

Online-shop: www.palazzo.sk

Naše dodávky, ponuky a služby podliehajú týmto obchodným podmienkam a sú platné pre všetky obchodné vzťahy.

S našimi obchodnými a dodacími podmienkami súhlasíte automaticky zaslaním objednávky.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, podľa druhu tovaru návod na používanie výrobku a záručný list. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. Rozmery a obsah výrobkov, pokiaľ nie sú kalibrované, sú informatívne, môžu sa líšiť od skutočnosti. Dodanie tovaru: objednávky sa uzatvárajú vždy v pondelok, tovar je následne doručený do 5 pracovných dní za predpokladu dostupnosti tovaru a bonity. (Výnimky: víkendy a sviatky, zhotovenia na objednávku)

 

Dodacie lehoty

Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 5-21 dní, v závislosti od množstva a druhu objednaného tovaru, pri nečakaných okolnostiach sa môže predĺžiť. Na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť si vybraný tovar za iný. V zriedkavých prípadoch sa stáva, že Vašu objednávku nie sme schopní vybaviť, lebo medzičasom môže byt tovar vyradený z predaja výrobcom alebo dodávateľom bez toho, aby nás o tom upovedomil. V takomto prípade Vás tiež budeme bezodkladne informovať a budete mať možnosť objednávku stornovať alebo vybrať si podobný tovar. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (doporučujeme priamo vo formulári záväznej objednávky), aby sa vedel náš pracovník s Vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Taktiež doporučujeme uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva donášku spravidla medzi 8.30 a 16.00 hod.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • poškodenie zásielky zavinené poštou resp. prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Pri preberaní tovaru priamo u nás, si taktiež s Vami dohodneme hodinu prebratia tovaru. Je to preto, aby sme sa Vám v tomto čase mohli venovať. Výnimočne je možné dohodnúť aj prevzatie tovaru mimo bežnej pracovnej doby. Prosíme dodržte tento čas, alebo nás dostatočne s predstihom informujte, ak sa Vám program v priebehu dňa zmení a Vy sa nemôžete v určený čas dostaviť.

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

 • e-mailom
 • poštou zaslaním tovaru na našu adresu
 • prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov, pokiaľ pri tovare nie je v záručnom liste uvedený iný čas.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky však iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním. Škoda predstavuje náklady na dopravu, ktoré musel predávajúci vynaložiť, čo je 10% z ceny tovaru. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • bez udania dôvodu
 • tovar sa už nevyrába, prípadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho): V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

·  Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

·  Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe.

Tovar prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a jeho prekontrolovaní.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Nakupujete bez rizika, pretože  pri každej objednávke máte plné právo na vrátenie tovaru do 14 dní. Výnimkou je len tovar s výšivkami, objednávka na mieru ako aj použitý produkt. Neporušené dodanie sa overuje v prítomnosti doručovateľa. Nedostatky zaznačte do potvrdenia o dodaní spolu s podpisom doručovateľa.

 

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete využívať email info@palazzo.sk. Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke Váš súhlas s novými pravidlami.

Ceny

Všetky ceny produktov sú v E-shope uvedené s DPH aj bez DPH. V katalógoch sú ceny uvedené bez DPH. Ceny sú uvádzané v EUR.

Pri objednávke do 1000 EUR bez DPH účtujeme príplatok za balné, dopravu, dobierku, poistenie a poštovné. Cena za dopravu je stanovená na základe celkovej hmotnosti zásielky.

Balík do 10 kg — 3.50 EUR bez DPH
              10-20 kg — 4.50 EUR bez DPH
              20-30 kg — 5.50 EUR bez DPH
              30-50 kg — 9.90 EUR bez DPH

Pri nákupe v hodnote nad 1000 EUR bez DPH neúčtujeme žiadne príplatky. Pri objednávaní nábytku sa ceny dopravy účtujú individuálne podľa rozmerov a množstva objednaného nábytku.

Tovar je zasielaný kuriérskou spoločnosťou, poštou len vo výnimočných prípadoch.

Zákazník si môže vybrať z troch spôsobov platby:

1.      Platba na účet – zákazník na náš účet prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky ešte pred jej doručením
POZOR !!! POČKAJTE S PREVODOM POKIAĽ VÁS NEBUDEME KONTAKTOVAŤ,
a potvrdíme, že Vami objednaný tovar Vám vieme v krátkej dobe dodať. Následne Vám bude prostredníctvom mailu zaslaná faktúra na úhradu. Originál dokladu obdržíte spolu s tovarom.

2.      Dobierka – platba pri doručení objednávky kuriérom, príplatok za dobierku je 1.25 EUR bez DPH.

3.      V hotovosti alebo platobnou kartou – pri osobnom odbere tovaru v mieste priestorov spoločnosti.

4.       Predávajúci si môže od kupujúceho žiadať zálohu vo výške 50 % z celkovej sumy za objednaný tovar.

 

Záverečné ustanovenia.

Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti GASTRO PALAZZO s.r.o..

S publikáciou tejto ponuky strácajú platnosť všetky predchádzajúce údaje o cenách.

Miestom plnenia je Bratislava. Pre prípadné upomienkového pojednávania prislúcha okresnému súdu v Bratislave.

Právo na nepresnosti a tlačové chyby vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *