Copyright:

Všetky na tejto stránke zobrazené obrázky, logá alebo príspevky sú chránené autorským právom.

Rozmnožovanie informácií alebo dát, používanie textov, častí textov alebo obrazového materiálu

možno až po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti GASTRO PALAZZO s.r.o..

Neručíme za:

Údaje na webovej stránke spoločnosti GASTRO PALAZZO s.r.o. slúžia len ako všeobecné nezáväzné informácie. Gastro Palazzo s.r.o. si vyhradzuje právo na chyby.  Snažíme sa, aby bola naša webová stránka bez vírusov. Napriek tomu nemôžeme zaručiť 100% neprítomnosť vírusov. Odporúčame preto používateľom, aby pred stiahnutím softwérov, dokumentov a informácií použili zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia a scaner vírusov.

Obsah a linky:

Spoločnosť Gastro Palazzo s.r.o. preverila pri prvotnom spojení, či nenadväzuje na cudzí obsah, aby nebola vyvolaná možná občianskoprávna alebo trestnoprávna zodpovednosť.

Spoločnosť Gastro Palazzo s.r.o. nepreveruje stále obsahy, na ktoré vo svojej ponuke odkazuje a na zmeny vyvolané treťou stranou, ktoré by mohli nanovo viesť k zodpovednosti.

Ak spoločnosť Gastro Palazzo s.r.o. sama zistí alebo ju niekto upozorní, že konkrétna ponuka, na ktorú bol uvedený link vyvolá občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť, bude okamžite vymazaná.

Ochrana údajov:

Je možné, že budete na našej webovej stránke požiadaní o Vaše osobné údaje. Tieto budú spracované, uložené a využité len na účely potrebné na zaslanie Vami vyžiadaných informácií a na kontak s Vami.

Zaručujeme Vám, že s Vašimi osobnými údajmi bude nakladané dôverne a podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *